Kompendium: Stora Arkanans Tre Själsvåningar

Stora Arkanans Tre Själsvåningar
Ett kompendium av Staffan Stridsberg
© ObservatoriaCreations 2018

Att betrakta korten i den Stora Arkanan som tre delkapitel i en mytologisk berättelse, menar vissa är en direkt parallell till Platons teori om de tre själsliga beståndsdelarna: drift, vilja och förnuft. Enligt Platon så var det en nödvändighet att själens tre beståndsdelar skulle integreras. Detta genom att de skulle renodlas och förädlas till tre dygder. Förädlingsprocessen symboliseras av resan från det lägsta trumfkortet till det högsta i Stora Arkanan. För att förstå sambandet mellan de själsliga beståndsdelarna och Tarot-korten så bör man betrakta den första våningen – kort 1 till 7 som själens driftdel, vilken ska renas genom dygden Måttfullhet. Den andra våningen som utgörs av kort 8 till 14 representerar själens viljedel – begäret efter makt och status – vilken ska renas genom dygden Mod eller Styrka. Den tredje och sista själsvåningen som består av kort 15 till 21, symboliserar förnuftets kamp för att återta kontrollen över irrationella impulser samt viljan, vilka förkropp-sligas och personifieras av Djävulen. Själen kan så småningom fungera som en helhet när dessa tre sidor eller beståndsdelar har genomgått reningsprocessen.

Pris: 60:- (frakt tillkommer 20:-)

När du har beställt så får du en orderbekräftelse och faktura. Så fort din betalning har registrerats skickas din beställning.