Meditationer

Transformation
Vägledda meditationer av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 189:-
Mer info


Lösgör oro
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info


Frigör blockerad energi
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info


Höj din frekvens
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info


Stillhet
Vägledda meditationer av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 189:-
Mer info


Chakrabalansering
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info


Avslappning
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info


Insomning
Vägledd meditation av ThereseElisabeth med musik komponerad av Staffan Stridsberg
Pris: 35:-
Mer info